Loading...

برچسب: املاک اصفهان

فسخ قرارداد چیست؟

قانونگذار به خریدار و فروشنده حق به هم زدن معامله را داده است این حق را خیار گویند. درماده ۳۹۶ قانون مدنی۱۰ مورد از انواع خیارات آورده شده به عنوان مثال : خریدار بعد از معامله متوجه عیب کالا شده در اینجا با استفاده از خیار عیب می تواند معامله را فسخ کند . یا خریدار پول جنسى را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى که خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند.

بیشتر بخوانید

وام ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات بانک مسکن

حداکثر تسهیلات اعطایی مسکن با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی  برای حسابهای افتتاحی طی سال ۱۳۹۸ به ترتیب:

در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۲۵۰۰ میلیون ریال
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر ۱۶۰۰میلیون ریال
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ۱۵۰۰میلیون ریال تعیین شده است

بیشتر بخوانید

هبه چیست؟

تعریف هبه:«هبه» عبارت است از خارج ساختن مال از ملک خود و به ملک دیگری در آوردن آن به طور رایگان و آن قراردادی است که به ایجاب و قبول احتیاج دارد،به هر لفظی که مقصود را برساند.

بیشتر بخوانید

سفته چیست؟

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر می کند متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. در سفته طرفی که متعهد نامیده می شود ، در مقابل طرف دیگر تعهد می کند که در زمانی در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید. این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا و یا طی چند قسط باشد.ممکن است که در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.

نحوه نوشتن سفته

مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده ۳۰۸ قانون تجارت بیان گردیده که از آن جمله عبارتند :

امضا یا مهر طلبکار
تاریخ تنظیم و تحریر سفته
مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف
گیرنده وجه یا به حواله کرد وی

کاربرد سفته

وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی
سند پرداخت دین
بانک ها برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده، سفته می گیرند.
شرکت ها گاها از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.

انواع سفته

انواع سفته به موضوع و مکان و زمان آن بستگی دارد . ممکن است سفته در قبال پرداخت وام یا دینی مطالبه شود یا در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.

سفته ضمانت کار

امروزه بیشتر کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می ورزند . استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست:

سپردن ضامنی معتبر
تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.

مجازات سفته

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال انجام شود.

بیشتر بخوانید